Rejestracja online – Pracownia Mammografii

Czas oczekiwania na odpowiedź: do 2 dni roboczychPole wymaganePole wymaganePole wymaganePole wymaganeUWAGA:
Do rejestracji wymagane jest skierowanie.


Tak
Pole wymaganePole wymagane

Zaznacz, jeśli posiadasz uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością lub bez skierowania:


jestem Honorowym Dawcą Krwi i Zasłużonym Dawcą Przeszczepujestem inwalidą wojennym, wojskowym lub kombatantemuprawnionym żołnierzem, pracownikiem lub weteranem poszkodowanym (posiadam uprawnienia w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa)kobietą w ciążyświadczeniobiorcą do 18 r.ż, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodudziałaczem opozycji antykomunistycznej lub osobą represjonowaną z powodów politycznychosobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościosobą deportowaną do pracy przymusowej lub osadzoną w obozach pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

UWAGA:
Na wizytę wymagającą skierowania pacjent zobowiązany jest do jego dostarczenia do poradni w ciągu 14 dni od daty rejestracji.Pole wymaganeW razie problemów z wysłaniem wiadomości prosimy o kontakt: t.jastrowicz@spsk2-szczecin.pl