Pracownia Mammografii

Nieczynna Pracownia Mammografii

Z powodu konieczności przeprowadzenia prac remontowych, zawiązanych z wymianą aparatu mammograficznego, w Pracowni Mammografii SPSK-2 od 28 listopada br. wykonywanie badań mammograficznych będzie niemożliwe. Zakończenie prac remontowych planowane jest na koniec lutego 2023 roku.

Chcąc zapewnić realizację badań zarejestrowanych wcześniej pacjentek, wydłużyliśmy czas pracy Pracowni w terminie do 28.11. Wszystkie zaplanowane badania zostaną wykonane. Pacjentki zgłaszające się na badania profilaktyczne mają proponowane inne terminy wykonania badań. Trwa telefoniczne kontaktowanie się z pacjentkami.

W przypadku chęci rejestracji na profilaktyczne badania mammograficzne możliwe do wykonania w późniejszym terminie – prosimy o kontakt telefoniczny 91 466 11 79 lub mailowy: mammografia@spsk2-szczecin.pl.

Rejestracja Pracowni pracuje bez zmian – rejestracja na badania oraz odbiór wyników jest możliwy każdego dnia, w godz. 7.30-14.30, w tym samym miejscu – bud. F, parter, przejście przez Izbę Przyjęć Chirurgiczną.

Wyremontowana Pracownia Mammografii wyposażona zostanie w najnowszej generacji mammograf, gwarantujący bardzo wysoką jakość wykonywanych badań diagnostycznych. Umożliwi również wykonywanie specjalistycznych badań z użyciem tomosyntezy oraz mammografii spektralnej. Tomosynteza to metoda badania piersi umożliwiająca warstwowe obrazowanie piersi. Mammografia spektralna to badanie z użyciem środka kontrastowego, służące pogłębieniu diagnostyki w wybranych przypadkach.
  Pole wymagane  Pole wymagane  Pole wymagane  Pole wymagane  Pole wymagane

  UWAGA:
  Do rejestracji wymagane jest skierowanie.


  Tak
  Pole wymagane  Pole wymagane

  Zaznacz, jeśli posiadasz uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością lub bez skierowania:  Jeżeli jesteś osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wpisz numer orzeczenia poniżej  UWAGA:
  Na wizytę wymagającą skierowania pacjent zobowiązany jest do jego dostarczenia do poradni w ciągu 14 dni od daty rejestracji.  Pole wymagane